Zarząd Nowoczesnej tworzą obecnie:

 1. Katarzyna Lubnauer – Przewodnicząca
 2. Kamila Gasiuk-Pihowicz - Wiceprzewodnicząca
 3. Tadeusz Grabarek - Wiceprzewodniczący
 4. Jerzy Meysztowicz – Wiceprzewodniczący
 5. Witold Zembaczyński - Wiceprzewodniczący
 6. Adam Szłapka – Sekretarz Generalny
 7. Mirosław Pampuch - Członek Zarządu, Skarbnik
 8. Jacek Bury - Członek Zarządu
 9. Barbara Dolniak - Członkini Zarządu
 10. Katarzyna Kalinowska - Członkini Zarządu
 11. Ewa Lieder - Członkini Zarządu
 12. Ryszard Petru - Członek Zarządu
 13. Sławomir Potapowicz - Członek Zarządu
 14. Monika Rosa - Członkini Zarządu
 15. Mateusz Sabat - Członek Zarządu
 16. Joanna Scheuring-Wielgus - Członkini Zarządu

 

Art. 15. Zarząd Nowoczesnej

1. Do kompetencji Zarządu Nowoczesnej należą wszystkie sprawy niezastrzeżone na rzecz innych organów, a w szczególności:

   a. określanie zasad i trybu działania władz Nowoczesnej, w szczególności Regulaminu Zarządu Nowoczesnej i Regulaminu zarządów regionów;

   b. zatwierdzanie na podstawie projektu przedstawionego przez Przewodniczącego Nowoczesnej list kandydatów Nowoczesnej w wyborach do organów władzy publicznej na szczeblu centralnym i list do Parlamentu Europejskiego oraz zatwierdzanie list kandydatów w wyborach samorządowych przedstawionych przez władze terytorialne Nowoczesnej;

   c. uchwalanie zasad wyłaniania i zatwierdzania kandydatów Nowoczesnej w wyborach;

   d. wskazywanie pełnomocników wyborczych i pełnomocników komitetów wyborczych tworzonych przez Nowoczesną w związku z wyborami do organów władzy publicznej;

   e. ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich gromadzenia;

   f. tworzenie i likwidacja dodatkowych organów opiniodawczych, eksperckich i doradczych;

   g. składanie Konwencji sprawozdania ze swej działalności w czasie kadencji;

   h. uchylanie uchwał lub zarządzeń władz regionalnych zgodnie z art. 4 ust. 3 Statutu;

   i. wykonywanie obowiązków Nowoczesnej jako partii politycznej a wynikających z ustawy o partiach politycznych oraz z innych ustaw.

2. W skład Zarządu Nowoczesnej wchodzą Przewodniczący Nowoczesnej i od 5 (pięciu) do 15 (piętnastu) członków. Pracami Zarządu Nowoczesnej kieruje Przewodniczący Nowoczesnej. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Nowoczesnej, uzupełnienia dokonuje Rada Krajowa.

3. Spośród członków Zarządu Nowoczesnej, Przewodniczący Nowoczesnej powołuje od 3 (trzech) do 5 (pięciu) Wiceprzewodniczących, Sekretarza Generalnego Nowoczesnej oraz Skarbnika Nowoczesnej.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. wtorek, 16, maj 2017 15:22 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25, styczeń 2018 15:47 [email protected]
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25, styczeń 2018 15:49 [email protected]
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25, styczeń 2018 15:52 [email protected]
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05, luty 2018 15:28 Miłosz Hodun