Mirosław Pampuch

 

Art. 25 Statutu partii
1. Do reprezentowania Nowoczesnej na zewnątrz oraz składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są działający wspólnie przewodniczący Nowoczesnej i Sekretarz Generalny Nowoczesnej lub Przewodniczący i Skarbnik Nowoczesnej lub Sekretarz Generalny i Skarbnik Nowoczesnej. Skarbnik może samodzielnie składać oświadczenia woli i zaciągać zobowiązania finansowe do wysokości 5.000 zł.

2. Przewodniczący Nowoczesnej działając wspólnie z Sekretarzem Generalnym lub Przewodniczący działający wspólnie ze Skarbnikiem lub Sekretarz Generalny działający wspólnie ze Skarbnikiem może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Nowoczesnej na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 08, styczeń 2016 21:11 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 30, wrzesień 2016 14:11 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13, marzec 2017 09:07 Jakub Leszczyński