Adam Szłapka - zdjęcie

Adam Stanisław Szłapka

 

Art. 13 pkt 4 Statutu partii
4. Do kompetencji Sekretarza Generalnego należy:
a. współdziałanie z Przewodniczącym Nowoczesnej w zakresie reprezentowania
Nowoczesnej na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych;
b. zapewnienie techniczno-organizacyjnych warunków działania Nowoczesnej;
c. bezpośredni nadzór nad działalnością struktur terenowych Nowoczesnej;
d. wykonywanie innych zadań na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd lub
Przewodniczącego;
e. zatwierdzanie składu zarządów regionalnych Nowoczesnej;
f. powoływanie i odwoływanie zastępców Sekretarza Generalnego.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 08, styczeń 2016 21:12 Jakub Leszczyński