Adam Szłapka - zdjęcie

Adam Stanisław Szłapka

 

Art. 15 pkt 4 Statutu partii

4. Do kompetencji Sekretarza Generalnego Nowoczesnej należy:

   a. współdziałanie z Przewodniczącym Nowoczesnej w zakresie reprezentowania Nowoczesnej na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych;

   b. zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działania Nowoczesnej;

   c. bezpośredni nadzór nad działalnością struktur terenowych Nowoczesnej;

   d. zatwierdzanie składu zarządów regionalnych Nowoczesnej;

   e. powoływanie i odwoływanie od 1 (jednego) do 3 (trzech) zastępców Sekretarza Generalnego Nowoczesnej;

   f. zatwierdzanie kandydatów w wyborach uzupełniających do samorządu przedstawionych przez władze terenowe Nowoczesnej;

   g. administrowanie centralną bazą członków i sympatyków Nowoczesnej;

   h. wykonywanie innych zadań na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Nowoczesnej lub Przewodniczącego Nowoczesnej;

   i. podejmowanie decyzji w zakresie wszelkich kwestii dotyczących koordynacji struktur Nowoczesnej, nie zastrzeżonych dla innych organów Statutem i uchwałami Zarządu Nowoczesnej.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 08, styczeń 2016 21:12 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05, luty 2018 15:24 Miłosz Hodun