Katarzyna Lubnauer

 

Art. 16. Przewodniczący Nowoczesnej

1. Do kompetencji Przewodniczącego Nowoczesnej należy:

   a. kierowanie Nowoczesną i reprezentowanie jej w działalności politycznej;

   b. zwoływanie Konwencji i prowadzenie jej obrad;

   c. zwoływanie posiedzeń Rady Krajowej oraz Zarządu Nowoczesnej i prowadzenie ich obrad;

   d. powoływanie i odwoływanie Sekretarza Generalnego Nowoczesnej, Skarbnika oraz Wiceprzewodniczących Nowoczesnej;

   e. przedstawianie list kandydatów Nowoczesnej w wyborach na szczeblu centralnym i do Parlamentu Europejskiego;

   f. bezpośredni nadzór nad działaniem biura Nowoczesnej.

2. Z upoważnienia Przewodniczącego Nowoczesnej kompetencję określoną w ust. 1 lit. c może wykonywać Sekretarz Generalny Nowoczesnej. 3. Przewodniczący Nowoczesnej we wszelkich sprawach odpowiada jedynie przed Konwencją i sądem koleżeńskim.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 08, styczeń 2016 21:02 Jakub Leszczyński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25, styczeń 2018 15:57 [email protected]
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25, styczeń 2018 15:57 [email protected]
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05, luty 2018 15:22 Miłosz Hodun