Ryszard Petru - zdjęcie

Ryszard Jerzy Petru

 

Art. 14. Statutu partii
1. Do kompetencji Przewodniczącego Nowoczesnej należy:
a. kierowanie Nowoczesną i reprezentowanie jej w działalności politycznej;
b. zwoływanie Konwencji i prowadzenie jej obrad;
c. zwoływanie posiedzeń Rady Krajowej i Zarządu Nowoczesnej i prowadzenie ich obrad;
d. powoływanie i odwoływanie Sekretarza Generalnego Nowoczesnej, Skarbnika oraz
Wiceprzewodniczących Nowoczesnej;
e. przedstawianie list kandydatów Nowoczesnej w wyborach na szczeblu centralnym i do
Parlamentu Europejskiego;
f. bezpośredni nadzór nad działaniem biura Nowoczesnej.
2. Przewodniczący we wszelkich sprawach odpowiada jedynie przed Konwencją.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 08, styczeń 2016 21:02 Jakub Leszczyński